Polityka Prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Reguła z siedzibą o adresie Krakowska 15/27, 39-200 Dębica. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem albo z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem: wojtekszpara@skyphoto.pl.

2. Podanie imienia oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane pytanie.

3. Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:
• skontaktowania się z Państwem (realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes w postaci komunikacji z Użytkownikami serwisu internetowego);
• wykazania, że weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem. Z tego powodu, zbieramy i przechowujemy informacje na temat tego kiedy (datę i godzinę), skąd (adres IP urządzenia) i jakie dane osobowe zostały nam udostępnione (wypełniając obowiązki prawne);
• przedstawienia Państwu oferty handlowej (wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, którą możecie Państwo w każdej chwili wycofać);

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom współpracującym z nami, takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej, w tym usług hostingowych .

5. Państwa dane osobowe przetwarzali będziemy przez okres 2 lat, liczony od dnia, w którym nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do chwili jej wycofania, chyba, że wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa dane przetwarzali będziemy do czasu jego rozstrzygnięcia.

6. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych i ich sprostowania. Ponadto w sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów.

7. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.